Az    Általános   Szolgáltatási    Feltételek   („ÁSZF”)    tartalmazzák   cég   neve. Four Bites Catering Kft.   (székhely:1117 Bp., Karinthy Frigyes út 9. 2.em.3 adószám: 25948279-2-43),  mint  szolgáltató  (“Szolgáltató”)  által  üzemeltetett  Granola rendelés  használatára vonatkozó   általános   szerződési   feltételeket.   Kérjük,   hogy   csak   akkor   vegye   igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára  nézve.  Jelen  dokumentum  nem  kerül  iktatásra,  kizárólag  elektronikus  formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.  

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Four Bites Catering Kft.

A szolgáltató székhelye: 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 9. 2.em.3

A      szolgáltató   elérhetősége,   az   igénybe   vevőkkel   való   kapcsolattartásra   szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: rendeles@fourbites.hu

Cégjegyzékszáma 01-09-297948 Adószáma:  25948279-2-43

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszámai: +3620 2068170

A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések:

1.1.       A  jelen  Szabályzatban  nem  szabályozott  kérdésekre,  valamint  jelen  Szabályzat értelmezésére   a   magyar   jog   az   irányadó,   különös   tekintettel   a   Polgári Törvénykönyvről   szóló   2013.   évi   V.   törvény   („Ptk.”)   és   az   elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások   egyes   kérdéseiről   szóló   2001.   évi   CVIII.   törvény   vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2.      Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3.      A Granola rendelési felület, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

1.4.      Rendelkezésre állás.

Adatkezelési szabályok:

1.5.      A  FourBites.hu adatvédelmi tájékoztató szerint.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6.      A Granola rendelés felületén megjelölt rendelés: a csomagok típusa, darabszáma és személyes-, ill. kiszállítási adatok megadása nem minősül szerződésnek. Ez egy igény leadása a Four Bites Catering Kft. számára, mely feldolgozásra kerül és árajánlat, (termékek összköltsége, kiszállítási információk és költségek, teljes ár) formájában e-mailen vagy telefonon megerősítést igényel a rendelő féltől. A megerősítést követően a Four Bites Catering Kft. a megadott adatok alapján számlát állít ki a rendelőnek, melyet a teljesítést követően rendez a rendelő fél átutalás vagy készpénz útján átvételkor.

1.7.      A honlapon a  szolgáltató  részletesen  feltünteti  a  termék  nevét,  leírását,  a termékekről  fotót  jelenítet  meg.  A  termékek  adatlapján  megjelenített  képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8.      Amennyiben  akciós  ár  kerül  bevezetésre,  Szolgáltató  teljes  körűen  tájékoztatja

Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9.      A Granola rendelés felületén megjelölt rendelés: a csomagok típusa, darabszáma és személyes-, ill. kiszállítási adatok megadása nem minősül szerződésnek. Ez egy igény leadása a Szolgáltató számára, melyet a rendeles@fourbites.hu e-mail címre küld el a rendszer. Ezen adatok feldolgozásra kerülnek és árajánlat, (termékek összköltsége, kiszállítási információk és költségek, teljes ár) formájában e-mailen vagy telefonon megerősítést igényelnek a megrendelő féltől. A megerősítést követően a Szolgáltató a megadott adatok alapján számlát állít ki a rendelőnek, melyet a teljesítést követően rendez a rendelő fél átutalás vagy készpénz útján átvételkor.

1.10.    Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz  termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.) mind megoldható az igény leadást követően e-mailen  vagy telefonon.

1.11.    Fizetési lehetőségek: az árajánlat megerősítésével megjelölendő, hogy készpénzes, vagy átutalásos módon rendezné a megrendelő az összeget. A szállítási módok: személyes átvétel esetén a 1114 Bp. Koszotlányi Dezső tér 10. szám alatt a megbeszélt időpontban ingyenes, ill. bruttó 750 Ft kiszállításonként Budapest területére munkanapokon 9.00-18.00 óra között, az árajánlat megerősítését követően számított 2 munkanapon belül, ill. egyeztetett napon. A kiszállítás bruttó 15.000 Ft fölötti vásárlás esetén ingyenes Budapest területére.

1.12.    A szolgáltató köteles az igénybe vevő igényének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni és árajánlatát megküldeni minden költséget tételesen feltüntetve. Amennyiben e  visszaigazolás  az  igénybe  vevő  megrendelésének  elküldésétől  számított,  a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az  igénybe  vevőhöz  nem  érkezik  meg,  az  igénybe  vevő  mentesül  az  ajánlati kötöttség    alól.    A rendelési felületen leadott igény  akkor tekinthető megérkezettnek a szolgáltatóhoz, amikor a felület a rendeles@fourbites.hu e-mail címre továbbította az igény adatait. Az igényt leadó számára akkor tekinthető megérkezettnek az igény leadása, ha a szolgáltató árajánlat formájában visszajelzett, és az igényt leadó elfogadja ajánlatát. A rendelés teljesítése akkor tekinthető véglegesnek, amikor a vásárló a kért szállítási címre a megegyezett időpontban kézhez kapta a csomagot/csomagokat. A szolgáltató számára akkor tekinthető elvégzettnek a szolgáltatás, ha a vásárlónak történő átadáskor készpénzben, vagy az átadást követő legkésőbb 8 napon belül átutalással rendezi a vásárló az összeget. A  fenti  szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13.    A megrendelések feldolgozása 2018.11.28 és 2018.12.23. között zajlik. A beérkezett rendelési igénytől 24 órán belüli feldolgozás.

1.14.    Az rendelési igény leadásától számított 24 órán belül érkezik árajánlat a szolgáltató részéről a megadott e-mail címre. Ezen e-mailen a kiszállítás módja, időpontja és fizetési módok is tisztázásra kerülnek. Amint a rendelő jóváhagyta, ill. kommunikációjuk során megállapodott a szolgáltatóval, a szolgáltató megerősíti a rendelést és számlát állít ki a megadott adatok alapján a rendelő félnek.

1.15.    Ha szolgáltató az igényfelvételt követő árajánlatát, majd kiszállításért vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a  termék  nem áll  rendelkezésére,   köteles   erről rendelőt   haladéktalanul   tájékoztatni, ill. ha a megjelölt időszakon kívül érkezik be rendelés, a rendelőt tájékoztatni erről.

1.16.    A  fogyasztó elállási joga a rendeléstől az átvételkor lehetséges, indoklás nélkül, fizetési kötelezettség nélkül. Amennyiben előre elutalta a rendelés összegét, a szolgáltató köteles visszautalni a fogyasztó számlájára.

1.17.    Az  elállási  jog  gyakorlásának  menete: a granola rendelési igényt történő leadást követően, e-mailen vagy telefonon elállhat a rendelő a vásárlástól, ill. a termék(ek) átvétele esetén, az átvételkor. Azt átvételt követően, az ételcímkén meghatározott hőfokon és módon köteles tárolni a rendelő a terméket a minőség megőrzése érdekében.

Garancia, jótállás

1.18.    Termékeinkre  az ételcímkén feltüntetett tárolási módon az azon feltüntetett dátumig garanciát  vállalunk.  Amennyiben az ételcímkén előírtak szerinti bizonyított tárolás ellenére észlel a vásárló ételromlást, a Szolgáltatót értesítse és vegye fel vele a kapcsolatot. Amennyiben az esetet elbírálva a Szolgáltató hibájából történhetett az ételromlás, visszatérítésre kerül az említett csomag ára a vásárló számára.

Panaszkezelés

1.19.    A Granola rendeléssel kapcsolatos panaszokat a rendeles@fourbites.hu email címen, ill. a +36202061870-es telefonszámon fogadja a Szolgáltató.

Vegyes rendelkezések

1.20.    Szolgáltató   és   Rendelő  vitás   ügyeiket   békés   úton   próbálják   rendezni.

Amennyiben erre nem kerül sor 30 naptári napon belül a Fogyasztónak lehetősége van panasz esetén békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: Budapesti Békéltető Testület, Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefonszáma: (1) 488-2131, E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu. A Békéltető Testületről további információ itt található: http://www.bekeltetes.hu

Budapest, 2018.11.28.